Upute za koordinatore

Iza organizacije ove inicijative ne stoji nikakva organizacija već isključivo građani-volonteri. Zbog toga je važno da nas je da se priključi što više kvalitetnih pojedinaca kako bismo što uspješnije organizirali akciju u svojim lokalnim zajednicama.

 

Trenutno su popunjene sve pozicije za županijske koordinatore, ali još smo u potrazi za lokalnim koordinatorima u nekim mjestima.