Koraci

Prijavni obrazac za sudjelovanje u akciji

Uključivanje pojedinaca – privatne površine
 1. Ispunjavanje prijavnog obrasca.
 2. Širenje informacija o akciji na društvenim mrežama.
 3. Educiranje o pravilnoj sadnji i održavanju zasađenih stabala.
 4. Sadnja stabala.
 5. Izvještavanje o vrsti, količini i lokaciji stabala (na temelju ovog će biti izrađena karta s rezultatima akcije).
Uključivanje lokalnih koordinatora – javne površine
 1. Ispunjavanje prijavnog obrasca.
 2. Određivanje lokalnih koordinatora i formiranje lokalnih timova.
 3. Slanje poziva na uključivanje lokalnim tijelima.
 4. Dogovori o detaljima akcije s lokalnim dionicima (lokacija, vrste i sl.)
 5. Potpisivanje pisma namjere od strane grada/općine i dobivanje svih potrebnih dozvola.
 6. Osiguravanje opreme i sadnog materijala.
 7. Komuniciranje s lokalnim medijima vezano za akciju.
 8. Sadnja stabala.
 9. Izvještavanje i post-promocijske aktivnosti.