Često postavljena pitanja

Osnovna ideja je da svatko tko ima mogućnosti zasadi stablo ili više njih, no postoje ljudi koji ne mogu sudjelovati u sadnji iz različitih razloga, kao i oni koji žele pomoći i na druge načine. Tako da se možete uključiti u kampanju i kroz: – koordinaciju akcije, – pomoć u web i grafičkom dizajnu, – dijeljenje informacija o akciji, – doniranje sadnica, materijala, alata i sl. (jedino donacije u obliku novca nisu prihvatljive), – pisanje stručnih tekstova. Ovo su naravno samo neki prijedlozi. Svatko može pridonijeti nečime.

Temeljni cilj akcije je jednostavan: potaknuti što više ljudi na sadnju što više drveća. Ipak, planiramo raditi sve ovo koordinirano, uz davanje smjernica i uputa kako ne bi došlo do sadnje na neželjenim mjestima ili širenja invazivnih vrsta.

Stabla je moguće saditi na privatnim i javnim površinama. Kod sadnje na privatnim površinama ne postoje ograničenja, ali je preporuka izbjeći sadnju invazivnih vrsta. Što se tiče sadnje na javnim površina, ona se obavlja koordinirano u dogovoru s jedinicama lokalne uprave na unaprijed određenim lokacijama i po dogovorenim uvjetima. Molimo ne saditi samoinicijativno jer se ekosustavi mogu poremetiti na različite načine, npr. uvođenjem invazivnih vrsta ili sadnjom na pogrešnim mjestima (nije svaka livada površina koja čeka da postane šuma, nego zaseban ekosustav sa svojom dinamikom i specifičnostima).

Popis invazivnih vrsta biti će dostupan uskoro.

Priključite se županijskoj grupi za svoju županiju i pratite obavijesti.

Popis grupa po županijama

Donacije u obliku novca nisu prihvatljive jer je ovo isključivo građanska inicijativa koja nije registrirana kao poslovni subjekt, a sve što se radi želimo obavljati javno, otvoreno i transparentno. Međutim, svatko zainteresiran za donacije može se javiti na službeni e-mail inicijative te će dobiti upute za kupnju sadnica ili materijala koji su potrebni za što uspješniju provedbu akcije.

Ovo je građanska inicijativa koju koordiniraju i provode isključivo građani-volonteri. Ideju za inicijativu je pokrenula Varaždinka Mateja Angelina Kramar kroz otvorenu Facebook grupu, a svi pokušaji da inicijativu preuzmu različite organizacije i stranke su odbijeni odmah na početku zbog želje da ova inicijativa ujedini što više ljudi različitih pozadina.